• 25 ŞUB 18

  Doğumsal Ayak Problemleri Teşhis ve Tedavisi

  Z Ayak (Skew Foot) Topuğun içe, ayağın orta tarafının dışa dönük olması şeklinde görülen bir ayak deformitesidir. Cerrahi olarak düzeltilmesi gerekir. Çocuk bir yaşından sonra ameliyat edilir. Genellikle başka hastalıklarla beraber görülür. Ameliyat sonrası amaç yere sağlam basan, günlük aktivitelerini yerine getiren bir ayak elde edilmesidir. Aksesuar Navikula Ayağın iç tarafında fazladan bir kemik olmasıdır.

  Devamını Oku →
  • 25 ŞUB 18

  Çocukluk Çağında Ayak Problemleri Teşhis ve Tedavisi

  Çocukluk çağındaki hastaların ortopedi doktorlarına sıklıkla ayak problemleri ile ilgili başvuruda bulundukları gözlemlenmiştir. Çocuklarda en sık görülen ayak problemleri / ayak hastalıkları içe basma, düz tabanlık ve ayaklarda nasır oluşumu olarak sıralanabilir. Bu hastalıkların teşhis ve tedavisinde çocuk ortopedi doktorunun rolü önemlidir. Çocuklarda İçe Basarak Yürüme İçe basma terimi sıklıkla düz tabanlık ile anlamsal olarak

  Devamını Oku →
  • 25 ŞUB 18

  Çocuklarda Sırt Ağrısı

  Çocuklarda sırt ağrısı genellikle 12 ila 18 yaşlar arasında sıklıkla görülmektedir. Bunun nedeninin genellikle sırtta taşınan ağır sırt çantasına bağlı olduğu düşünülmektedir. İdeal olarak bir sırt çantası ve içindekilerinin toplam ağırlığının çocuğun ağırlığının %20’sinden daha ağır olmaması önerilmektedir. Daha ağır çantalar duruş bozukluklarına ve sırt ağrılarına yol açmaktadır. Yapısal omurga bozuklukları ise sırt çantası kullanımı ile

  Devamını Oku →
  • 25 ŞUB 18

  Tortikolis – Dönük veya Eğri Boyun

  Boynun eğik veya dönük olması durumuna “tortikolis” denir. Tortikolis doğuştan olabileceği gibi sonradan kazanılmış olarak da karşımıza çıkabilir. Doğumsal tortikolisin en sık tipi “konjenital musküler tortikolis” tir. Konjenital musküler tortikolis, 100 canlı doğumdan bir veya ikisinde görülmektedir. Doğum sırasında çocuğun makat pozisyonunda gelişi ile birlikte sıklığı artmaktadır. Sebebi tam olarak bilinmemekle birlikte ailesel yatkınlık söz

  Devamını Oku →